KÝ NHÁY LÀ GÌ? NGƯỜI KÝ NHÁY CÓ TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO?

Hùng Trần: 0981 260130

Đăng ký Tư vấn 

Thông tin Dự án
MENU

  KÝ NHÁY LÀ GÌ? NGƯỜI KÝ NHÁY CÓ TRÁCH NHIỆM THẾ NÀO?

  1. Ký nháy là gì?

  Hiện nay, chưa có quy định pháp luật cụ thể nào giải thích về thế nào là ký nháy. Tuy nhiên, trên thực tế, việc ký nháy có thể hiểu như sau:

  Ký nháy (ký tắt) thường được đặt ở cuối dòng văn bản hoặc cuối đoạn văn bản, một số chữ ký nháy đặt ở cuối cùng của văn bản và nằm ở cuối mỗi trang văn bản. Đối với các văn bản hành chính, chữ ký nháy còn nằm ở vị trí bên cạnh chữ “Nơi nhận” thuộc về phần ghi tên đơn vị nhận văn bản.

  Chữ ký nháy được sử dụng để nhằm xác định văn bản đã được kiểm tra về độ chính xác nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản trước khi trình cho người có thẩm quyền ký chính thức.

  Người ký nháy không ký đầy đủ chữ ký của mình như chữ ký thông thường mà chỉ cần ký vắn tắt chữ ký tại một số vị trí yêu cầu ký nháy.

  2. Trách nhiệm của người ký nháy

  Chữ ký nháy thể hiện người ký đã đọc, xác nhận nội dung của văn bản, không còn chỉnh sửa, thay đổi gì thêm.

  Vì thế, chữ ký nháy có giá trị xác nhận cá nhân, cán bộ nào soạn thảo và rà soát văn bản, văn bản hành chính đó, hoặc xác nhận người đọc văn bản đã đọc hết toàn bộ nội dung văn bản tại trang mình ký nháy.

  Vậy người ký nháy có phải chịu trách nhiệm khi nội dung văn bản có sai sót?

  Người ký nháy không phải chịu trách nhiệm trong các nội dung văn bản do mình ký nháy, chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp là người có chữ ký chính thức tại văn bản.

  Tuy nhiên, nếu cá nhân cán bộ rà soát và soạn thảo văn bản không đúng quy định gây thiệt hại, có thể bị áp dụng những hình thức kỷ luật, khiển trách do nội bộ cơ quan đó áp dụng.

  #TVPL

  ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC: HUNGVILAND

  Địa chỉ: 75 Đường 14, Phước Bình, Quận 9

  Hotline: 0981 260130 - Email: hungq9@icloud.com

  Website: https://hungviland.com

  DỰ ÁN TƯƠNG TỰ